Historie Sokola Krčín

Touha po tělesném cvičení a tužení těla, touha po nezdolném přátelství vedla několik nadšenců k úmyslu poříditi si jakousi domácí tělocvičnu, v níž by cvičení pravidelně mohli konati. Bylo jich nemnoho: Antonín Rydlo ml., Emil Sklenář a Václav Holeček. Jejich jará myšlenka našla v brzku ohlasu i u jiných junáků, nesoucích myšlenky za týmž cílem a ti milerádi přistoupili ke kroužku jejich. Svolána porada jak poříditi nářadí v tělocvičně a tu se ozvali mnohé hlasy, by založena byla tělocvičná jednota na základě stanov. Provedení následovalo v době velice krátké. Myšlenka zde vyslovená byla dosti příznivě přijata v kruhu širším a svolána proto ustavující schůze dne 7. května 1891 do místnosti Čtenářské besedy zde. Na prohlášení a provolání, které zasláno bylo i do okolních obcí, sešlo se asi 30 hostů, kteří se ihned přihlásili za členy. Jednání vedl zvolený předseda Antonín Rydlo st. Čteny a přijaty stanovy „Sokola“ novoměstského n. Metují a zvolen prozatímní výbor (tentýž jako později definitivní). Václav Holeček slíbil zaopatřiti hrazdu, která v brzku byla zhotovena a v taneční síni u Železů postavena.
Bratrská jednota novoměstská n. Metují požádána, aby doporučila ze svého středu bratra, který by cvičení řádně vedl. Mladé jednotě štěstí přálo, že vyslán byl nadšený sokol a horlivý cvičitel br. Joža Tomek, který od samého počátku cvičení, které se v úterý a v pátek konala, pilně navštěvoval a vedl. Zatímní výbor zadal stanovy ke schválení, leč (jak to obyčejně chodí) tyto teprve po trojím vrácení dne 31.12.1891 schváleny byly.

Letos tomu je 65 let, co bylo 12. dubna 1944 rozhodnuto o vytvoření odboru házené při SK Krčín. Tato původní národní hra se v Krčíně  hluboko zakořenila, a tak s výjimkou let 1955 – 1967, kdy hráči z Krčína startovali za Nové Město nad Metují, vyrůstají v Krčíně stále další mladí hráči a hráčky.
V roce 1955 totiž došlo ke sloučení tělovýchovy v Novém Městě nad Metují. Tehdejší
TJ Jiskra Jasna Nové Město nad Metují, pod jejíž hlavičkou sportují krčínští, čítala na 450 členů a sdružovala oddíly kopané, házené a ledního hokeje, se včlenila do TJ Spartak. Jak to tak bývá, ti výkonní z řad krčínských, ať to byli funkcionáři, ale především hráči, ti přešli do TJ Spartak, avšak řadoví zanechávají tělovýchovy vůbec. Stav sokolovny v Krčíně se pomalu, ale jistě, zhoršuje, neboť Spartak jako takový není schopen provádět potřebnou údržbu. V Krčíně na hřišti u sokolovny se házená hraje ještě 1 rok, kdy krčínští dorostenci bojují v jedné ze skupin krajského přeboru. Poté umlká sportovní ruch na tomto hřišti úplně…

 

_______________________________________________________________________________BACK___HOME