Rekonstrukce podlahy v tělocvičně sokolovny

V roce 2009 potkala naší tělocvičnou jednotu velmi nepříjemná věc. V naší sokolovně totiž uprostřed tělocvičny vyrostly houby! Zdá se Vám to jako špatný vtip? Bohužel to nebyl vtip, ale krutá realita. Spojením několika faktorů (zatýkání střechou, nová plastová okna, vlhkost ze sousedního parku) došlo opravdu k tomu, že pod parketami byla taková vlhkost, že se nejprve vyboulily, a poté mezi nimi vyrostly i houby.

Naše tělocvičná jednota tedy stála před velmi nelehkým úkolem… Podle provedených prohlídek odborníky a zástupci společností zabývajících se rekonstrukcemi podobných sportovních zařízení nezbývá nic jiného, než stávající podlahovou krytinu (parkety) vytrhat a začít kompletní rekonstrukci s odizolováním jak samotné podlahy, tak i zdí sousedících s parkem. Ještě větší šok však nastal při pohledu na předběžný rozpočet, který činil těžko uvěřitelných cca 800 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že tato situace vyplynula v době těsně před zahájením zimní přípravy a především v době ekonomické krize (menší zájem sponzorů, menší příspěvky jak od župy, tak od města) zdála se tato částka tak vysoká, že jsme rozhodně nepočítali s tím, že bychom mohli v nejbližší době trénovat a cvičit v zrekonstruované tělocvičně.

I přes tyto popsané skutečnosti se sestry a bratři naší tělocvičné jednoty nenechali odradit a za přispění Župy Podkrkonošské – Jiráskovy (která ze svého rezervního fondu uvolnila 100 tis. Kč), našeho generálního sponzora a z vlastních zdrojů došlo k tomu, že během prvních měsíců letošního roku byla specializovanou firmou položena nová podlahová krytina.

Velký díky tedy patří za finanční podporu Župě Podkrkonošské – Jiráskově, společnosti LM Asistent,
 s. r. o., ale také
Městskému úřadu Nové Město nad Metují, který dodatečně poskytl dotaci na opravu podlahy tělocvičny ve výši 50 tis. Kč.

Hlavní poděkovaní ale patří všem sestrám a bratrům, kteří se pod vedením našeho starosty Jiřího Škody aktivně podíleli na „neodborných“ pracích, a to jak mládeži, která čistila staré parkety, aby se mohly znovu použít a pomáhala s úklidem, tak dospělým, kteří se aktivně podíleli na likvidaci původní podlahové krytiny, ale také na zajištění materiálu a prací na přípravu před položením parket (vyvezení štěrku, položení izolace, betonování, příprava dřevěných desek na lepení parket).

Díky tomu, že se aktivně zapojila velká část naší tělocvičné jednoty podařilo se cenu za celkovou rekonstrukci tělocvičny v naší sokolovně „stlačit“ z původních 800 tis. Kč téměř na 450 tis. Kč!

VŠEM ZAINTERESOVANÝM PROTO JEŠTĚ JEDNOU UPŘÍMNĚ DĚKUJEME!!!

 

_______________________________________________________________________________BACK___HOME