Výstavba umělého povrchu hřiště NH v Krčíně

16.listopadu 2001 byly zahájeny práce související s výstavbou nového umělého povrchu na hřišti národní házené TJ Sokol Krčín. Prvým pracem předcházelo více než sedmileté jednání
s představiteli ČOS v Praze. Teprve na počátku roku 2001 bylo
s konečnou platností rozhodnuto o přidělení finančních prostředků ČOS ve výši 70 % nákladů akce tj. 2 200 000 Kč. Původní projekt vypracovala Fy Sport Technik Bohemia Praha. Zbývajících 30 % pokryla dotace MěÚ v Novém Městě nad Metují ve výši 600 000 Kč a TJ Sokol Krčín ve výši 400 000 Kč.

První "kopnutí" bylo uskutečněno 16.listopadu 2001, kdy byly vykáceny lípy, které byly podle kroniky vysazeny jíž v roce 1927. Předcházelo tomu vyměření hrací plochy ing. Janem Voborníkem.
Prvými brigádníky byli mladší žáci se svými trenéry Prouzou, Mikoláškem a Wirtem, kteří pálili větve z pokácených lip. Mezi žáky tehdy byli: Josef Plašil, Václav Hrnčíř, Zdenek Ambrůžek, Robin Kraják, Jiří Pecha, Jan Pavlík.

I když je zima, tak se nespí. Starosta TJ br. Jiří Škoda zpracoval harmonogram prací, který bylo nutné předjednat
s předpokládanými realizátory akcí. Po skončení jarních soutěží 3.června 2002 zahajují pracovníci Fy Strabag Rychnov n.Kn. prvé skrývkové práce, aby pak v následujících dnech technika Fy Strabag a ZBA N.Město pokračovala v plánovaných pracech. V té době se prokazuje velmi dobrá spolupráce s Technickými službami N.Města, které zajišťují kropení upravovaného povrchu, pomáhají
s vyřazeným materiálem.
14.6.2002 je hotové podloží hrací plochy, na které je následně položen voděpropustný asfaltový koberec. Trochu opožděný je nástup pracovníků Fy Sportovní podlahy Zlín, která své práce zahájila až 15.7 .2002. Nejprve byl položen 1 cm silný gumový koberec, na který byla následně položena barevná vrstva 6-7 mm silná, značky DUROFLEX. Současně byla zahájena práce na  výstavbě nového technického zázemí, nazvaná "střídačka", na kterou vypracoval projekt náš hráč ing. Tomáš Pavlík.

 

Po celou dobu nejen členové TJ , ale i veřejnost se zapojila do plnění svého závazku 30 hod zdarma na každého člena oddílu NH. Někteří tuto povinnost mnohonásobně překročili. Byl mezi nimi i starosta TJ br. Jiří Škoda, který dozoroval práce po celou dobu výstavby. Ta byla zkolaudována v měsíci srpnu 2002. Tím se splnil velký sen krčínských házenkářů. V roce 2006 se podařilo zcela dobudovat areál, kdy vedle střídačky vyrostly dvě nové šatny pro hostující týmy a nedlouho poté došlo k rekonstrukci sociálních zařízení.

 

 

_______________________________________________________________________________BACK___HOME